Emokotilolaji (Viviparidae sp.)

Hinta €12,00

5 cm / pH 6,5-8 / °dH >4/ 20-28 °C