HS Aqua Camacell

Hinta €19,00

Voidaan käyttää Nematodes, Capillary ja Catalas ryhmän aikuisia sukkulamatoja ja muiden sukujen sukkulamatojen toukkomuotoja vastaan, nauhamatoja (Caryophyllus, Khawia ja Ligula) ja isäntää vaihtamattomia imumatoja (Gyrodactylus, Dactylogyrus ja Diplozoon) vastaan.
Ei sovellu käytettäväksi akvaariossa, jossa on selkärangattomia.
Saattaa aiheuttaa haittaa myös haarniskamonneilla, sen sukulaislajeilla sekä rauskuilla.

Vaikuttavat aineet: diflubenzuroni 12,5 mg, pyrantel tartrate 341 mg ja flubendatsoli 17,6 mg