Timanttikirjoahven (Anomalochromis thomasi)

Hinta €12,00

6-8 cm / pH 6-7,5 / °dH <10 / 24-28 °C